نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

9

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مهدی دهقانی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است