نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

8

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 105 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 105 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 611 ابن سینا**چهارشنبه 11:00-12:00 در 611 ابن سینا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است