نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

7

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محسن قاسمی ورنامخواستی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 611 ابن سینا**یکشنبه 16:00-17:00 در 611 ابن سینا**سه شنبه 15:00-16:00 در 101 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 101 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است