نام درس :

فیزیک هسته ای پیشرفته (2)

شماره درس :

130441140

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مرتضی رئیسی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 110 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 110 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 110 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 110 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است