نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

5

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

علی مختاری باغ ابریشمی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 101 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 101 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است