نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد علی نصر اصفهانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 14**سه شنبه 08:00-09:00 در 6**سه شنبه 09:00-10:00 در 6**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است