نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

10

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

حمید مصدق-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 714 صدرا**شنبه 09:00-10:00 در 714 صدرا**یکشنبه 10:00-11:00 در 103 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است