نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 203 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 203 علوم**چهارشنبه 18:00-19:00 در 103 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است