نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

12

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 15:00-16:00 در 711 صدرا**چهارشنبه 10:00-11:00 در 714 صدرا**چهارشنبه 11:00-12:00 در 714 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است