نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

7

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابوالفضل جعفری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 101 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 101 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است