نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

6

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد مرادی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 711 صدرا**شنبه 09:00-10:00 در 711 صدرا**یکشنبه 14:00-15:00 در 712 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است