نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ویشتاسب سلیمانیان بروجنی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 110 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 110 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 701 صدرا**چهارشنبه 13:00-14:00 در 605 ابن سینا**چهارشنبه 14:00-15:00 در 605 ابن سینا**شنبه 13:00-14:00 در 717 صدرا**شنبه 14:00-15:00 در 717 صدرا**یکشنبه 15:00-16:00 در 717 صدرا**یکشنبه 16:00-17:00 در 717 صدرا**دوشنبه 15:00-16:00 در 106 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 106 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 603**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است