نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ویشتاسب سلیمانیان بروجنی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 10:00-11:00 در 110 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 110 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است