نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال اول 92

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

احسان عموقربان-->100 درصد علی بیاتی اشکفتکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 714 صدرا**شنبه 14:00-15:00 در 714 صدرا**یکشنبه 15:00-16:00 در 711 صدرا**دوشنبه 10:00-11:00 در 701 صدرا**دوشنبه 11:00-12:00 در 701 صدرا**چهارشنبه 13:00-14:00 در 701 صدرا**چهارشنبه 14:00-15:00 در 701 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است