شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
شیمی عمومی 113013001030 پایه مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات 1 114013144830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه شیمی عمومی 113013001101 پایه مشاهده سرفصل
پروژه 199013000103 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک پایه 1 113043100340 پایه مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 113043100601 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک پایه 3 113043100740 پایه مشاهده سرفصل
ترمودینامیک و مکانیک آماری 113043101640 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اپتیک 113043102330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
لیزر 113043103330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک آماری 113043103430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کاربرد کامپیوتر در فیزیک 113043103521 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه پیشرفته فیزیک 1 113043103602 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پروژه کارگاهی فیزیک 113043104302 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک حالت جامد 2 113043104630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 2 113043104702 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک لایه های نازک 113043104820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک قطعات نیمه رسانا 1 113043104930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک قطعات نیمه رساتا 2 113043105030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نظریه گروهها 113043103930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بلور شناسی 113043105230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک هسته ای 2 113043105630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک راکتور 1 113043105830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک راکتور 2 113043105930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک جدید 2 113043107930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اکوستیک 113043108030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک نجومی مقدماتی 113043108130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه لیزر 113043107002 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
امواج 113043108630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضی فیزیک 3 113043108830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الکترومغناطیس 1 113043110040 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک تحلیلی 1 113043110240 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ریاضی فیزیک 1 113043110440 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتمی 1 113043110640 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ریاضی 1 119033100040 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 2 219033100140 پایه مشاهده سرفصل
معادلات دیفرانسیل 219033000330 پایه مشاهده سرفصل
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 213043101121 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک پایه 2 213043100440 پایه مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 213043100501 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک جدید 1 413043101240 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک پایه 3 413043100801 پایه مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 413043103720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تاریخ علم فیزیک 413043108320 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فلسفه علم 413043108420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
هواشناسی عمومی 413043104030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضی فیزیک 2 413043110540 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک تحلیلی 2 413043110340 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تکنیک خلاء 413043107121 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نسبیت 513043103830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک جدید 1 513043101302 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فیزیک حالت جامد 1 613043102730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ذرات بنیادی و مقدماتی 613043102930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اختر فیزیک 613043103130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ابررسانائی و کاربرد آن 613043105130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آشکار سازها و سیستمهای اندازه گیری هسته ای 613043106030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حفاظت در برابر پرتوها 613043106520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک هسته ای 1 613043109930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکترو مغناطیس 2 613043110140 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتمی 2 613043110740 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 713043105701 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اپتیک کاربردی 813043106630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه اپتیک 813043102402 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است