شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
فیزیک ماده چگال 1 113047115730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک ماده چگال 2 113047115830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نظریه کوانتمی جامدات 113047115930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پدیده های بحرانی 113047116030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک بس ذره ای پیشرفته 113047116130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث ویژه در ماده چگال 113047116230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خواص مغناطیسی مواد 113047116330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک آماری پیشرفته 2 113047116430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نظریه تابعی چگالی 113047116530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نظریه میدانهای کوانتومی 113047116630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نظریه گروهها 113047116730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک سطح و لایه های نازک 113047116830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک بلورهای مایع 113047116930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ابررسانایی و ابرشارگی 113047117030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نانو فیزیک 113047117130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 113047117210 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 1130479020200 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمون جامع دکتری تخصصی 313047117400 اصلی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است