پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 حسن ربانیفیزیک330
فیزیک 1 ویشتاسب سلیمانیان بروجنیفیزیک630
فیزیک 1 احسان عموقربانفیزیک530
فیزیک 1 مهدی دهقانیفیزیک430
فیزیک 1 محمد علی نصر اصفهانیفیزیک130
فیزیک 1 حمید مصدقفیزیک230
فیزیک 1 38930
فیزیک 1 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 381030
فیزیک 1 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38730
فیزیک 1 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38830
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38230
فیزیک 2 f6dca028-921c-43f3-b8a7-2815658f3906' e5147585-3799-4e6d-9560-5fa64fedf423' a9ae53eb-546d-43dd-b413-a30bdfe7a2cb' 38130
ترمودینامیک و مکانیک آماری 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38140
فیزیک هسته ای پیشرفته (2) e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' 38130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است