پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 مرتضی رئیسیفیزیک130
فیزیک 2 محمد مردانی کرانیفیزیک430
فیزیک 2 حسن ربانیفیزیک530
فیزیک 2 جعفر اسماعیلیفیزیک730
فیزیک 2 38130
فیزیک 2 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38230
فیزیک 2 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38630
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38330
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38830
فیزیک هسته ای پیشرفته (2) 70b68826-1191-40ef-86b4-d5200dc3783f' 38130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است