پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 ویشتاسب سلیمانیان بروجنیفیزیک430
فیزیک 1 38130
فیزیک 1 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38230
فیزیک 1 3b209de0-f074-4e57-a3b0-4a9c6277fd33' 38830
فیزیک 1 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38530
فیزیک 1 38730
فیزیک 1 38330
فیزیک 1 38630
فیزیک 1 38930
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38130
فیزیک 2 38230
ترمودینامیک و مکانیک آماری e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' 38140

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است