پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢


 
از جمله آزمایشگاه های این گروه می توان به آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ، پایه 2 ، پایه 3 ، آزمایشگاه فیزیک عمومی ، فیزیک هسته ای ، فیزیک مدرن و آزمایشگاه اپتیک اشاره نمود .

 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

 

گروه  فیزیک

تخصص‌های موجود

 

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه   

  انجام پروژه های پژوهشی خاص طبق نیازهای مخاطبین علمی و فنی

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است