دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


 

گروه مهندسی طبیعت با نام گروه منابع طبیعی در سال 1368 فعالیت خود را با هدف تربیت کاردانان  در زمینه مرتع و آبخیزداری و با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کاردانی آغاز نمود. در مهرماه سال 1383 گروه منابع طبیعی اقدام به پذیرش 55 دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی  گرایش مرتع و آبخیزداری نمود. در مهرماه سال 1385 رشته کارشناسی جنگلداری توسط گروه راه اندازی  و اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در اردیبهشت ماه سال 1386 گروه منابع طبیعی به دو گروه مرتع و آبخیزداری و جنگلداری تفکیک گردید.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است