پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


 

 

گروه مهندسی طبیعت با نام گروه منابع طبیعی در سال 1368 فعالیت خود را با هدف تربیت کاردانان  در زمینه مرتع و آبخیزداری و با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کاردانی آغاز نمود. در مهرماه سال 1383 گروه منابع طبیعی اقدام به پذیرش 55 دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی  گرایش مرتع و آبخیزداری نمود. در مهرماه سال 1385 رشته کارشناسی جنگلداری توسط گروه راه اندازی  و اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در اردیبهشت ماه سال 1386 گروه منابع طبیعی به دو گروه مرتع و آبخیزداری و جنگلداری تفکیک گردید. در حال حاضر گروه مهندسی طبیعت در مقطع کارشناسی دارای رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری و مهندسی طبیعت می باشد. قابل ذکر است که با توجه به پتانسیل استان چهارمحال و بختیاری در زمینه منابع طبیعی به ویژه منابع آب، مرتع و جنگل سیاست کلی دانشگاه توسعه رشته های منابع طبیعی به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در حال حاضر گروه مهندسی طبیعت در سه گرایش در مقطع دکتری و چهار گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. همچنین در حال حاضر 12 عضو هیئت علمی در این گروه مشغول فعالیت هستند. 

 

گرایش ها و مقاطع تحصیلی گروه مهندسی طبیعت

 

نام گروه

نام گرایش

مهندسی طبیعت

دکترای تخصصی  علوم و مهندسی مرتع

دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبخیز

دکترای تخصصی علوم زمین گرایش پترولوژی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع 

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز

کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
 
کارشناسی ارشد علوم زمین گرایش پترولوژی
 

کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری

کارشناسی مهندسی طبیعت

 
 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است