پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

  

 1. تعیین ارزش رجحانی و رفتار چرایی دام در مناطق مختلف
 2.  تعیین حد بهره برداری مجاز گیاهان مهم مرتعی در مناطق مختلف
 3. تعیین محدوده جذب عناصر با توجه به میزان اسیدیته در گیاهان مرتعی
 4. بررسی تغییرات متابولومیکی گونه‌های مختلف گیاهی در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی
 5. تعیین دگرآسیبی برخی از گونه‌های گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی سایر گونه‌های گیاهی
 6. انجام مطالعات خاکشناسی و فرسایش آبی و بادی خاک (میدانی و آزمایشگاهی)
 7. تعیین توانمندی‌ ژنتیکی تعدادی از گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
 8.  معرفی گونه‏ های انباشته‌ساز فلزات سنگین و آلوده‌کننده محیط زیست به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در مناطق شهری و صنعتی
 9. شناخت و پایش عوامل مؤثر در رانش زمین
 10. شناخت و پایش عوامل مؤثر در ایجاد فرسایش‌های پاشمانی، ورقه‌ای و شیاری
 11. ارایه  برنامه های  مدیریت اراضی در بهینه‌سازی روش‌های حفاظت خاک
 12. ارایه روش های توسعه منابع آبی ، روش های مناسب پایش و پیش بینی سیل و ارائه روشهای مناسب برآورد متغیر های هیدرولوژیکی
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است