پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
عطااله ابراهیمی دانشیار03832324401-2359Ataollah.Ebrahimi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
اسماعیل اسدی بروجنی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
مهدی پژوهش دانشیار03832324401drpajoohesh@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
حجت اله خدری غریب وند استادیار h.khedri@sku.ac.ir, hkhedrig@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
علیرضا داودیان دهکردی استاد تمام03832324401alireza.davoudian@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
رفعت زارع بیدکی استادیار038-32324423zare.rafat@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
ناهید شبانیان بروجنی دانشیار03832324401nahid.shabanian@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
پژمان طهماسبی کهیانی دانشیار038332324401-4pejman.tahmasebi@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب] استادیار03832324401kabdolla@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
الهام قهساره اردستانی استادیار03832324401elham.ghehsareh@nres.sku.ac.ir elham.ghehsaeh@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
علی اصغر نقی پور برج استادیار03832324401-6aa.naghipour@sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
افشین هنربخش دانشیار2166-03832324406afshin.honarbakhsh@gmail.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است