پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


 

 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

 

 

گروه مهندسی طبیعت

 

تخصص‌های موجود

مرتعداری- بوم شناسی مرتع- ارزیابی و اندازه‌گیری مراتع- کشت و تکثیر گیاهان مرتعی و دارویی- تهیه نقشه‌های پوشش گیاهی- سنجش  از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی- مطالعات اجتماعی و اقتصادی منابع طبیعی- مهندسی آبخیزداری – مدیریت منابع آب- مهندسی رودخانه- هیدرواقلیم- خاکشناسی- زمین شناسی پترولوژی

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

ساخت دستگاه های نمونه بردار خاک-  آماده سازی بذرهای مرتعی برای کشت-

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • مطالعات تفصیلی و اجرایی پروژه های مرتعداری و آبخیزداری-  مطالعات سنگ شناسی و زمین شناسی- مطالعات فرسایش خاک و رسوب (آبی و بادی)- مطالعات ارزیابی  منابع آب- مطالعات ارزیابی بیابان زایی. ارزیابی‌ الگوهای تجربه شده داخلی و بین‌المللی در زمینه‌ مدیریت حوضه‌های‌ آبخیز
 • بررسی‌ و ارزیابی‌ روش‌های‌ احیاء و حفاظت و توسعة منابع‌ طبیعی‌ تجدید شونده‌ در حوضه‌های ‌آبخیز
 • ارایه روش‌های پایش و ارزشیابی مدیریت حوضه‌های آبخیز کشور
 • تهیة‌ دستورالعمل‌های فنی در جهت توسعه روش‌های غیرسازه‌ای و ترکیبی، به منظور اعمال مدیریت بهینه حوضه‌های آبخیز‌
 •  شناخت و پایش عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوب‌زائی سازندهای زمین‌شناسی حساس، محدودیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ها
 • بررسی و تحلیل آسیب پذیری، توانمندسازی، ظرفیت سازی، تاب آوری و پایداری جوامع محلی
 • تحلیل ذینفعان در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی
 • مشارکت، تصمیم گیری و سیاستگذاری در منابع طبیعی
 • تحلیل نظام عشایری و تحولات و آینده آن

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • ارایه روشهای افزایش تولید علوفه مراتع برای مناطق مختلف
 • ارایه  روشهای متعادل کردن ظرفیت مراتع با تعداد دام
 • ارایه الگوی مناسب مدیریت مراتع در شرایط خشکسالی
 • تدوین روشهای اندازه گیری و ارزیابی در اکوسیستم های مرتعی
 • ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در حوزه‌های آبخیز.
 • برنامه ریزی و بهینه سازی کاربری اراضی در حوزه های آبخیز
 •  شناخت و ارزیابی مدل‌های فرسایشی و رسوب و توسعه آن‌ها
 • توسعه الگوهای معیشتی و راهبردهای حمایتی برای توانمندسازی جوامع محلی (روستایی و عشایری)

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است