دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٢٨٣١
 
:

اطلاعیه اصلاحات انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94 - 1393

کد خبر: ٤
تاریخ انتشار: ٠١ اردیبهشت ٢٠١٥ ساعت ١٢:٢

اطلاعیه اصلاحات انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94 - 1393

دانشجویان دانشکده فنی ومهندسی

دانشجویانی که واجد یکی از شرایط بند های زیر هستند  میبایستی درخواست خود را مبنی بر رفع پیشنیاز و رفع همنیاز ، اخذ درس با سایر گروهها ، اخذ بیش از 20 واحد ، را با اخذ فرم مربوطه و تکمیل نموده و پس از آن  از تاریخ11/11/1393 لغایت 15/11/1393 فقط تحویل مدیر گروه  نمایند  .

  فقط درخواست هایی که  در فرم مربوطه ارایه میگردند قابل بررسی میباشند.

دانشجویان واجد شرایط:

1-    دانشجویان با معدل بالای 17 در ترم قبل (جهت انتخاب واحد تا 24 واحد)

2-  دانشجویانی که تا فارغ التحصیلی حداکثر 24 واحد برایشان  باقی مانده است و حداکثر تا پایان شهریور 1394  فارغ التحصیل می  شوند  (ورودیهای 90 و ماقبل) ( جهت اخذ باقیمانده واحد).

3- دانشجویان میهمان از سایر دانشگاه ها برای بار اول  ویا دانشجویانی که برخی از دروس خود را در سایر دانشگاهها میهمان بوده اند و متقاضی رفع پیشنیاز آن درس  (از طریق فرم تعهد نمره) برای دروس بعدی هستند.(فقط برای یک بار)

4-   دانشجویانی که کمسیون موارد خاص به آنها مجوز انتخاب واحد داده است.

( با در دست داشتن نامه  جواب کمیسیون).

5-   دانشجویان  نوبت دوم که فایل انتخاب واحد آنها بدلیل بدهی تاتاریخ 10/11/1393(آخرین روز انتخاب واحد)  بسته بوده است.

6-   دانشجویانی که یک یا چند درس را حداقل 2 بار اخذ کرده و نمره مردودی گرفته اند ( افتاده اند ) مجازند که فقط یک درس پیش نیاز را به هم نیاز تبدیل نمایند.

 

توجـــــــــــــــــــــه :

الف) به درخواستهایی که واجد یکی از شرایط شش گانه فوق نباشد به هیچ وجهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب- در این مرحله امکان حذف دروس به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

ج- یادآوری می شود دانشجویانی که مجازبه حذف و اضافه  دربازه زمانی اعلام گردیده می باشند حداکثر میتوانند 2(دو) درس را حذف و2 (دو)درس را اضافه نمایند و به تعداد دلخواه درس راتغییر گروه دهند.

دانشجویان گرامی :

جهت دریافت فرمهای مربوطه به وب سایت دانشگاه-دانشکده فنی- اطلاعیه های آموزشی مراجعه فرمائید.

                                                                                   

آموزش دانشکده فنی ومهندسی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است