معاون مالی و پشتیبانی

دكتر نصراله پيراني

دانشيار گروه علوم دامي

ايميل:https://www.sku.ac.ir/~pirany

تلفن تماس:۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱

 

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد به دلیل وسعت زیاد، تعداد زیاد رشته‌ها، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و واحدهای مختلف تولیدی و گلخانه دارای حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های مالی و اداری می‌باشد که انجام آن‌ها نیازمند یک معاونت مستقل بود که این امر برای اولین بار در بهمن ماه سال 1391 محقق شد.

 

اهم وظایف معاونت مالی و پشتیبانی دانشکده:

 • توزيع منطقی بودجه اختصاص یافته از طرف دانشگاه به هر کدام از گروهها و بخش های مختلف دانشکده بر اساس شاخصهای مشخص شده​
 • نظارت مستقیم بر نحوه هزینه بودجه دانشکده متناسب با اعبتار تخصیص یافته
 • تهیه و تنظیم سندهای مالی و ارسال آن‌ها به واحدهای ذیربط در دانشگاه
 • انجام امور مربوط به کارمندان و کارکنان دانشکده شامل مرخصی‌ها، مأموریت‌ها و ساعات اضافه‌کاری و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها
 • نظارت بر امر نظافت و زیبا سازی دانشکده به کمک واحدهای مرتبط در دانشگاه
 • تعمیر و نگهداری تأسیسات، تجهیزات و وسایل موجود در دانشکده با همکاری اداره امور عمومی دانشگاه
 • خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز دانشکده با همکاری اداره تدارکات دانشگاه
 •  رسیدگی به امور مربوط به اساتید مدعو شامل رزرو مهمان‌سرا، ایاب و ذهاب و ....
 • نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای منقعد شده مرتبط با فعالیت‌های دانشکده شامل تکثیر، تعمیر تجهیزات، خودروهای استیجاری و ....
 • پیش بینی فضا و امکانات اداری، آموزشی و پژوهشی و ارایه به واحدهای ذیربط در دانشگاه
 • نظارت بر نحوه عملکرد واحد دامداری، مرغداری و مجموعه گلخانه ها و تلاش در بهره برداری صحیح علمی و اقتصادی از آنها
 
 
     

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است