ردیفعکس نام و نام خانوادگیعنوان مرجع تایید کنندهمشاهده صفحه خانگی
1 هادی خسروی فارسانیسامانه مجلات دانشگاه شهرکرددانشگاه شهرکرد مشاهده گواهی
مشاهده جزییات
2 غلامرضا عرب مارکدهاینورتر تحقیقاتی متصل به شبکهمعاونت علم و فناوری ریاست جمهوری مشاهده گواهی
مشاهده جزییات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است