دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

 

شيوه نامه نحوه شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه در همایش های ملی و بین المللی


شرکت در همایش‌ها و کارگاه های علمی داخل کشور

فرم شرکت در همایش‌ها و کارگاه های علمی داخل کشور را دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک مندرج در فرم، به صورت الکترونیک، از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل مدیرگروه ارسال نمائید تا پس از بررسی و تکمیل به معاونت پژوهشی دانشکده و سپس به کارتابل مدیر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

فرم‌ تکمیل شده باید به همراه مدارک اسکن شده، حداقل 14 روز کاری قبل از سفر، به صورت االکترونیک به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال شود. از آنجا که تسویه حساب پس از بازگشت، منوط به انجام مراحل فوق می باشد، از ارسال مدارک به کارتابل مدیر پژوهشی در زمان مقرر  اطمینان حاصل نمائید.


​پس از شرکت در همایش، فرم گزارش شرکت در همایش‌ها و کارگاه های داخل کشور، دانلود و پس از تکمیل تمامی قسمت‌های فعال، به همراه مدارک پیوست، از طریق اتوماسیون، به کارتابل معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شود.جهت تصویب طرح های پژوهشی، عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند به عنوان تنها مجری طرح و یا با مشارکت یک یا چندنفر دیگر اقدام به ارائه پروپوزال نماید. در هر صورت مجری مسئول طرح باید تامین کننده حداقل 50 درصد از هزینه انجام طرح باشد و بقیه هزینه ها از محل پژوهانه سایر مجریان تامین می شود.

 


طرح های پژوهشی

جهت تصویب طرح های پژوهشی، عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند به عنوان تنها مجری طرح و یا با مشارکت یک یا چندنفر دیگر اقدام به ارائه پروپوزال نماید. در هر صورت مجری مسئول طرح باید تامین کننده حداقل 50 درصد از هزینه انجام طرح باشد و بقیه هزینه ها از محل پژوهانه سایر مجریان تامین می شود.

جهت ارائه طرح، ابتدا فرم پروپوزال را دانلود و پس از تکمیل در اختیار مدیر گروه خود قرار دهید. طرح پژوهشی، پس از تصویب در گروه به معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها ارسال می شود تا پس از ارسال برای داوری در قالب فرم های مربوط به داوری، در شورای آموزشی، پژوهشی دانشکده به تصویب برسد.

طرح های مصوب در دانشکده ها در قالب قرارداد اجرای طرح پژوهشی در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، به مجری ابلاغ می شود. کلیه برونداد های پژوهشی طرح باید حداقل یکماه پس از ابلاغ ارسال (Submit) گردد.

تعهدات طرحهای پژوهشی بر اساس حق التحقیق، هزینه پرسنلی و هزینه مسافرت محاسبه شده و جزئیات آن در آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه شهرکرد، مندرج است.

پس از اجرای طرح پ‍ژوهشی، برون دادهای طرح، در قالب فرم مربوط به ارائه تعهدات پژوهشی تکمیل و به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می شود.


​​آیین نامه طرحهای پژوهشی


شيوه نامه اجرايي طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور


فرم خام طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است