نام گروهمديرگروهمعاون آموزشیمعاون دانشجويیمعاون پژوهشی
ریاضی کاربردی علی انصاری اردلی---
ریاضی محضعلی بیاتی اشکفتکی---
علوم کامپیوتر مهدی کدیور---
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است