انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی  در گروه های مختلف

 

گروه ریاضی کاربردی  

 

     ارائه راه کار و پردازش اطلاعات جمع آوری نشده  در زمینه آزمایشگاهی و میدانی با توجه به تخصص­های موجود در گروه

گروه  ریاضی محض       ارائه راهکار و پردازش اطلاعات جمع آوری نشده در زمینه آزمایشگاهی و میدانی با تخصص­های موجود در گروه
گروه  علوم کامپیوتر 
  • بهبود ساختار شبکه
  •  راه اندازی مرکز داده
  •  مشکلات امنیتی شبکه
  • نمونه گیری و تحلیل داده ها، نظر سنجی آماری و ...
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است