پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

موفقیت ها و افتخارات گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی 

 

1.بخش انگل شناسی

 

الف : فرآوری تولید اسانس های روغنی برخی گیاهان دارویی به عنوان عوامل بالقوه کنترل کننده کنه ها

ب: معرفی و فرآوری 3 جدایه قارچ انتوموپاتوژن جهت کنترل بیولوژیک کنه ها

ج- شناسایی و ثبت 9 گونه جدید عقرب در استان چهار محال و بختیاری

د- تشخیص گونه جرب واروا زنبور عسل ایران با استفاده از روش های مولکولی به عنوان "واروا  دیستراکتور"

ه- ـ تعیین آلودگی های مختلف انگلی گوسفندان و بزان منطقه

 

2.بخش ایمنی شناسی

 

الف- تشخیص ژنومی کالسی ویروس در گوساله های منطقه

ب- تشخیص ژنومی ویروس های مولد تب های هموراژیک در خون گوسفندان منطقه

ج- بررسی سرولوژیک ویروس های ایجاد کننده برونشیت عفونی و کم خونی بترتیب در طیور بومی و گوشتی منطقه

 

3. بخش باکتری شناسی

 

الف- جدا سازی باکتری تیلورلا اکوئی جنیتالیس از اسب های منطقه برای اولین بار در کشور

ب- تعیین و اثبات خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اندوفیت های موجود در برخی گیاهان دارویی بومی استان

ج- تعیین عوامل باکتریایی شایع در ایجاد ورم پستان در گاو، گوسفند و بز های استان و تعیین مشخصات باکتریولوژیک عوامل درگیر

د-  تعیین میزان بروسلوز فعال در بز های منطقه شهرکرد

 

            4. بخش پاتولوژی

 

الف- بررسی هایی مربوط به ضایعات متنوع پاتولوژیک در قسمت های مختلف اندام تناسلی شتران ماده

ب- بررسی هایی مربوط به ضایعات متنوع پاتولوژیک در قسمت های مختلف دستگاه تنفس شتر

ج- بررسی هایی مربوط به ضایعات متنوع پاتولوژیک در قسمت های مختلف دستگاه ادراری تناسلی گوسفندان منطقه


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است