یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

گرایش تخصصی

مرتبه علمی

1-

دکتر محمدرضا محزونیه

 میکروب شناسی

استاد

2-

دکتر غلامعلی کجوری

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

استاد

3-

دکتر افشین جعفری

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

  دانشیار

4-

دکتر محمدرضا اصلانی

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

استاد

5-

دکتر ناصرشمس اسفندآبادی

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

دانشیار

6-

دکتر ابوالفضل شیرازی

 مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

استاد

7-

دکتر حمداله مشتاقی

بهداشت مواد غذایی

دانشیار

8-

دکتر مجتبی بنیادیان

بهداشت مواد غذایی

دانشیار

9-

دکتر سید سیاوش ساعی

بهداشت مواد غذایی

دانشیار

10-

دکتر عزیزاله فلاح

بهداشت مواد غذایی

دانشیار

11-

دکتر امین نعمت اللهی

بهداشت و بیماریهای آبزیان

دانشیار

12-

دکتر سعید حبیبیان دهکردی

فارماکولوژی

دانشیار

13-

دکتر جهانگیر کبوتری

فارماکولوژی

استادیار

14-

دکتر حسین حسن پور

فیزیولوژی دام

 استاد

15-

دکتر محمد شادخواست

علوم تشریح دامپزشکی

  دانشیار

16-

دکتر علی پرچمی

علوم تشریح دامپزشکی

استادیار

17-

دکتر رحمت اله فتاحیان

علوم تشریح دامپزشکی

 دانشیار

18-

 دکتر صادق شیریان

  پاتولوژی

 استادیار

19-

دکتر ایرج کریمی

پاتولوژی دامپزشکی

دانشیار

20-

دکتر عزیزاله ابراهیمی

میکروب شناسی

استادیار

21-

دکتر خداداد پیرعلی

انگل شناسی دامپزشکی

 استاد

22-

دکترحمیدرضا عزیزی

انگل شناسی دامپزشکی

 دانشیار

23-

دکترعلی کدیور

مامایی و بیماریهای تولید مثل

استادیار

24-

دکتر امین بیغم صادق

جراحی دامپزشکی

 استاد

25-

دکتر سیاوش شریفی

جراحی دامپزشکی

استادیار

26-

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

بهداشت و بیماریهای طیور

استاد

27-

دکتر شهاب بهادران

بهداشت و بیماریهای طیور

استادیار

28-

دکتر عبدالناصر محبی

کلینیکال پاتولوژی

 استادیار

29-

دکتر فرزانه حسینی

رادیولوژی دامپزشکی

دانشیار

30-

دکتر مریم عباس والی

بهداشت مواد غذایی

استادیار

31-

دکتر مرتضی حسینی نژاد

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دانشیار

32-

دکتر اعظم مختاری

ویروس شناسی

استادیار

33-

دکتر فرید برانی

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

 دانشیار

34-

دکتر موسی جاودانی

جراحی دامپزشکی

استادیار

35-

 دکتر شفیق شفیعی  بهداشت و بیماریهای آبزیان  استادیار
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است