یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

برنامه ترم بندی واحد های دروس دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

 

ترم 1

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

نوع واحد

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها

2

2

34

34

اجباری

2

اصول سم شناسی

2

2

-

34

34

-

جبرانی

3

عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

4-

بهداشت محیط در صنایع غذایی

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

 

ترم 2

 

 

 

 

 

 

1

کنترل شیمیایی مواد غذایی

3

2

1

68

34

34

اجباری

2

کنترل میکروبی مواد غذایی

3

2

1

68

34

34

اجباری

3

بهداشت وکنترل شیر و فرآورده ها

2

1

1

51

17

34

اجباری

4

آلودگی محیطی مواد غذایی

2

1

1

51

17

34

اجباری

 

ترم 3

 

 

 

 

 

 

1

استانداردها و قوانین مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

2

روش های نمونه برداری مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

3

بهداشت و صنایع غذایی دریایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

4

اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

5

پروژه

1

-

1

34

-

34

اجباری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4

 

 

 

 

 

 

1

سمینار

1

-

1

34

-

34

اجباری

2

پایان نامه

6

-

 

-

-

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است