یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

واحدها و برنامه تحصیلی دوره تخصصی داخلی دام های بزرگ- دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

 

ترم اول

عنوان درس

نظری

عملی

روش تحقیق و آمار حیاتی

2

0

تکنیکهای تشخیصی و روشهای درمانی

1

1

کلینیکال پاتولوژی

2

1

بیماری های دستگاه ادراری

1

0

کشیک درمانگاهی 1

0

2

جمع واحدها

6

4

 

 

 

 

ترم دوم

عنوان درس

نظری

عملی

مسمومیت دام

2

0

بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

2

0

سونوگرافی و رادیوگرافی

1

1

بیماریهای دستگاه گردش خون

2

0

بیماریهای متابولیک

2

0

کشیک درمانگاهی 2

0

2

جمع واحدها

9

3

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

عنوان درس

نظری

عملی

بیماریهای دستگاه اعصاب

1

0

آسیب شناسی پیشرفته

1

1

کشیک درمانگاهی 3

0

2

بیماریهای پوست و غدد داخلی

1

0

بیماریهای دستگاه تنفسی

2

0

سمینار 1

1

0

بیماری های چشم و گوش

1

0

بیماریهای دوره نوزادی

1

0

بیماری های ناشی از کمبودها

1

0

جمع واحد

9

3

 

 

 

 

ترم چهارم

عنوان درس

نظری

عملی

بیماری های عفونی دام

3

0

بیماری های نشخوارکنندگان کوچک

1

0

کشیک درمانگاهی 4

0

2

     

بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها

1

0

سمینار 2

1

0

فارماکولوژی درمانگاهی

1

0

جمع واحدها

7

2

 

 

 

 

 

 

 

ترم پنجم

عنوان درس

نظری

عملی

پروژه تحقیقاتی 1

0

3

پروژه تحقیقاتی 2

0

4

کشیک درمانگاهی 5

0

2

جمع واحدها

0

9

     
 

 

 

 

 

ترم ششم

عنوان درس

نظری

عملی

پروژه تحقیقاتی 3

0

4

پروژه تحقیقاتی 4

0

4

     

جمع واحدها

0

8

     

جمع کل واحدها

60

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل دروس جدید یا تغییر یافته

 

  1. بیماری های دستگاه ادراری:

 مقدمه (فیزیولوژی ، آناتومی دستگاه ادراری)، معاینه اختصاصی دستگاه ادراری، تظاهرات درمانگاهی بیماری های دستگاه ادراری (ترکیبات غیر طبیعی ادرار، تغییرات میزان ادرار)، بیماری های کلیه (گلومرولونفریت، نفروز، نفریت بینابینی، نفریت آمبولیک، پیلونفریت، هیدرونفروز)، بیماری های مثانه و میزراه (تورم مثانه، پارگی مثانه)، سنگ های ادراری در اسب، سنگ های ادراری نشخوارکنندگان، باز بودن یوراکوس، تورم عفونی غضیب در گوسفند

  1. بیماری های دوره نوزادی:

مقدمه (آبستنی، زایمان و ...)، آغوز و آهمیت آن، تغذیه نوزاد، بیماری های مادرزادی یا ارثی (آرتروگریپوز، تاندون های جمع شده، هیدروسفالوس، ...)، نوزاد نارس و مراقبت از آن، عدم بلوغ تنفسی، بیماری های ناف،

 

  1. بیماری های نشخوارکنندگان کوچک

مقدمه (اهمیت اقتصادی و اجتماعی پرورش گوسفند و بز در ایران و سایر کشورها)، کلیات پرورش گوسفند و بز، عوامل سقط در گوسفند و بز، بیماری های نوزادان نشخوارکنندگان کوچک (دهان آبکی، اسهال، ...)، بیماری های انگلی (ترماتودها، نماتودها و انگل های خارجی)، فوت رات، پنومونی، لنفادنیت کازئوز، واکسیناسیون،

 

  1. فارماکولوژی درمانگاهی:

روش های به کار گیری داروها، آنتی بیتیک ها (پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، تتراسیکلین ها، آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، ...)، سولفامیدها، داروهای ضد قارچی، داروهای ضد انگلی - کرمی (بنزومیدازول ها، رافوکسانید-کلوزانتل، آیورمکتین ها)، آفت کش ها، داروهای ضد تک یاخته ای (داروهای ضد کوکسیدیوز، تیلریوز، بابزیوز و تریپانوزوم)

 

  1. مسمومیت های دام:

کلیات (تعاریف، توکسیکوکینتیک، عوامل خطرساز مسمومیت ها، بیماری زایی سموم، تشخیص مسمومیت ها، درمان مسمومیت ها)، مسمومیت با نیترات- نیتریت، مسمومیت با اگزالات ها، مسمومیت با گلیکوزیدهای سیانوژنیک، مسمومیت با گلیکوزیدهای قلبی، مسمومیت با آلکالوئیدهای پیرولیزیدین، سندرم حساسیت به نور، مسمومیت با گوسیپول، مسمومیت با اوره، مسمومیت با سرخس عقابی، مسمومیت با آفت کش ها (سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانوکلره، پایرتروئیدها)، مسمومیت با مایکوتوکسین ها (آفلاتوکسین ها، تریکوتسن ها ...)، مسمومیت با فلزات سنگین (سرب، ارسنیک، مس، روی، کادمیوم، سلنیوم)، مسمومیت با جونده کش ها، مسمومیت با فلوئور، آشنایی با گیاهان سمی ایران، مسمومیت با نمک، مسمومیت با حشرات و جانوران سمی.

 

  1. بیماری های متابولیک:

کلیات، متابولیسم و هموستاز کلسیم- فسفر تب شیر،سندرم گاو زمین گیر، کتوز، سندرم کبد چرب، هیپوفسفاتمی-هموگلوبینوری بعد از زایمان، استئودیستروفی فیبروزا، متابولیک پروفایل، هیپومنیزیمی، رابدومیولیز اسب،

 

  1. بیماری های ناشی از کمبود:

 کلیات، کمبود ویتامین A، کمبود ویتامین E و سلنیوم،  کمبود تیامین، کمبود کبالت – ویتامین B12، کمبود روی، کمبود مس، کمبود ویتامین D ، کمبود نمک، کمبود ید،

 

  1. روش تحقیق و آمار حیاتی:

Research question, Choosing the subjects (selection criteria, sampling …), Research design (Cohort studies, cross-sectional studies, retrospective studies "case-control", clinical trials), Planning of measurements, Hypothesis, Variables, Sample size calculation, Blinding and randomization, Statistics.

 

  1. رادیولوژی و سونوگرافی:

ر ادیولوژی سر و گردن، رادیولوژی قفسه صدری، رلدیولوژی محوطه بطنی، رادیولوژی دستگاه ادراری، سونوگرافی کبد گاو، سونوگرالفی چشم اسب، سونوگرافی قفسه صدری، سونوگرافی قلب، سونوگرافی دستگاه گوارش، سونوگرافی دستگاه ادراری،

 

  1. بیماری های قلب و عروق:

کلیات- فیزیولوژی قلب، نارسایی های قلب، معاینه اختصاصی قلب ( الکتروکاردیوگرام-اکوکاردیوگرافی- آنژیوگر افی – سوفل های قلبی – بیومارکرهای قلب)، آر یتمی های قلبی (ریتم نرمال-آریتمی سینوسی- بلوک های قلبی- فیبریلاسیون دهلیزی)، پر یکاردیت، بیماری های اندوکارد و اندوکاردیت، میوکاردیت، بیماری بریسکت، بیماری های عروق، بیماری های خون

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است