دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

 

 

دانشکده کشاورزی دارای 15 آزمایشگاه مختلف و یک آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف سرویس دهی به کلیه گروههای آموزشی دانشکده از وسایل مجهز و پیشرفته کلیه گروهها تشکیل شده و در حال حاضر آزمایشات متعددی در این بخش انجام می‌گردد.

 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی  در گروه های مختلف

 

 

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 •   نمونه­ برداری علمی از آب، خاک، رسوبات، نمونه­های زیستی
 •    اندازه­گیری آلاینده­ها در نمونه­های زیستی و غیرزیستی
 •  بررسی روند خودپالایی رودخانه­ها به منظور توسعه آبزی­پروری
 • انجام انواع تست­های فیزیکوشیمایی و میکروبی آب
 •   انجام تحقیقات ژنتیک پایه گیاهی به منظور کاربرد آنها در اصلاح نباتات
 •   ارزیابی های عمومی و تخصصی منابع ژنتیکی برای دستیابی به منابع مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده
 •   تعیین نشانگرهای دی ان آ،کاوشگرها،پیشبرها ،مواد زیستی و کلونهای مورد نیاز تحقیقات کشاورزی

گروه علوم دامی

 •   ژنوتیپ کردن حیوانات اهلی، آمادگی تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی پرورش بلدرچین، تجزیه تقریبی مواد
 •   خوراکی و انجام تحقیقات میدانی با سفارش حوزه صنعت
 •   شناسایی، جداسازی و خالص سازی وتولید آزمایشگاهی سوش های پروبیوتیک در تغذیه دام و طیور و
 •   صنایع غذایی،تولید آزمایشگاهی آنزیم های میکروبی (باکتریایی و قارچی) جهت استفاده در تغذیه دام و طیور،
 •   بررسی و به‌کارگیری مکمل های مواد معدنی الی و رنگدانه های گیاهی در تغذیه دام و طیور
 •  استفاده از روشهای علمی و عملی در افزایش بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی
 •   پژوهش در زمینه معماری و کاربرد  مواد و مصالح بومی در بهینه سازی جایگاه دام و طیور

گروه خاکشناسی

 •   انجام مطالعات لازم در زمینه استفاده از پتانسیل تثبیت ازت خاک درکشت لگوم (حبوبات)
 •   انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز خاک، آب و برگ
 • انجام تحقیقات در زمینه اصلاح و بهره برداری از آبهای نامتعارف (شور، سدیمی، بی­کربناته، زهاب و فاضلاب­ها ...) برای تولید محصولات   کشاورزی
 •  انجام تحقیقات در زمینه اثر تناوب و عملیات زراعی در سیستم­های مختلف کشت بر پایداری ویژگی­های کیفی خاک
 •   انجام تحقیقات در زمینه بررسی و شناسایی عوامل موثر در تخریب خاک در اراضی کشاورزی
 •   انجام تحقیقات در زمینه فرایندهای انتقال، جذب و رهاسازی و انحلال و رسوب عناصر در خاک
 •   انجام تحقیقات در زمینه فیزیک خاک و تاثیر آن بر رشد و عملکرد گیاه 
 •   انجام تحقیقات در زمینه انتقال آب و املاح در خاک و مدلهای مربوط 
 •   انجام تحقیقات در زمینه روش های کاهش تبخیر آب از سطح خاک

گروه گیاه پزشکی

 •  مطالعه و شناسایی متابولیتهای ثانویه و مسیرهای بیوسنتز آنها در گیاهان دارویی
 •  شناسایی عوامل بیماریزای هوازاد جدید اعم از عوامل بیماریزای مولد زنگ ها، سیاهک ها، سفیدک های سطحی، سفیدک های داخلی    و لکه برگی ها
 •  انجام تحقیقات در زمینه تنوع ژنتیکی جمعیتهای عوامل بیماریزای قارچی و پروکاریوتی با استفاده از مارکرهای     
 •  مولکولی و فنوتیپی به منظور تولید ارقام مقاوم ویا سایر روشهای کنترل
 •  انجام تحقیقات  در زمینه ژنهای دخیل در بیماریزایی و نحوه بیان آنها (gene expression) و استفاده از تکنیکهای مختلف جهت  خاموش نمودن آنها،

گروه زراعت

 •   مطالعه و تحقیق در زمینه خسارت های ناشی از تنش های  زنده و غیر زنده وارد  به گونه های گیاهی مختلف و حل  مشکلات،     مسائل زراعی و فیزیولوژیکی این گونه ها از جمله:

-                   تعیین بهترین تاریخ کاشت، مناسب ترین  تراکم  بوته،
 -                  مناسب ترین روش و الگوی کاشت، داشت، میزان بذور مصرفی و ... .

 

گروه علوم باغبانی 

 •   بررسی کیفیت انواع محصولات باغبانی شامل میوه، گل
 •   سبزی و گیاه داوریی
 •   بررسی ژنتیکی گیاهان و انگشت نگاری ژنتیکی (در زمینه­های پژوهشی و حقوقی)
 •   برآورد محصول و تعیین خسارت گیاهان باغبانی
 • اهلی­سازی گیاهان اقتصادی؛ تهیه نقشه­های پراکندگی و رویشگاههای گیاهان بومی
 •   ارزیابی سازگاری گیاهان در منطقه

گروه مهندسی آب

 •   هیدرولیک – سیستم های تحت فشار -  مهندسی رودخانه – آبهای سطحی و زیر زمینی – محیط متخلخل –
 •   زهکشی – نقشه بر داری – مکانیک خاک – مقاومت مصالح – هیدرولوژی -  رسوب – هواشناسی- کنترل از
 •   دور – نرم افزارهای تخصصی – کیفیت آب انجام تحقیقات در زمینه روش های کاهش تبخیر آب از سطح خاک
 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است