پنج شنبه ٢ اسفند ١٣٩٧

تعداد بازدید: ١٩١
 
معاونت تحصیلات تکمیلی:

تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان دانشکده کشاورزی

تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان دانشکده کشاورزی
کد خبر: ٥١٦٤
تاریخ انتشار: ٠٧ بهمن ١٣٩٧ ساعت ١٥:٤٧

​تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان دانشکده کشاورزی(https://www.sku.ac.ir/File/26238/date-of-peresentation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است