یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩

دانشکده کشاورزی که با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رشته‌های مختلف کشاورزی در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰میلادی) تأسیس شده، قدیمی‌ترین و به نوعی هسته‌ی اول تشکیل دانشگاه شهرکرد است که دارای امکانات آموزشی  شامل آزمایشگاه‌های مختلف، سایت کامپیوتر و سایت GIS، گلخانه، واحد دامپروری‌ است. از سال ۱۳۷۲ به تدریج رشته های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات دامی،‌ مهندسی آب و مهندسی ماشین های کشاورزی و کارشناسی پیوسته مهندسی خاکشناسی در این دانشکده دایر گردید. در سال ۱۳۷۸ در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی و در سال ۱۳۷۹ در مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پذیرش دانشجو صورت گرفته است.

این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در 16 رشته گرایش و در مقطع دکتری در7 رشته و 15 گرایش دانشجو می پذیرد. دانشکده کشاورزی در حال حاضر دارای 72 عضو هیأت علمی شامل 38 استادیار، 21 دانشیار و 13 استاد تمام و با بیش از 1500 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است.

دانشکده کشاورزی دارای ۱۵ آزمایشگاه مختلف و یک آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی با هدف سرویس دهی به کلیه گروههای آموزشی دانشکده از وسایل مجهز و پیشرفته کلیه گروهها تشکیل شده و در حال حاضر آزمایشات متعددی در این بخش انجام می‌گردد.

مقاطع و گرایش های تحصیلی دانشکده کشاورزی به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام گروه     

 عنوان گرایش کارشناسی عنوان گرایش کارشناسی ارشد عنوان گرایش دكتري
1

مهندسی آب

 • مهندسی آب
 • گرایش آبیاری و زهکشی​
 • گرایش سازه های آبی
 • گرایش مهندسی منابع آب
 • گرایش آبیاری و زهکشی
 • گرایش مهندسی منلبع آب
2

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی
 • گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی
 • گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی
 • گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی
3 مهندسی علوم خاک
 • علوم و مهندسی خاک
 • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی- گرایش شیمی و حاصلخیزیخاک و تغذیه گیاه)
 • مدیریت منابع ​خاک(گرایش مدیریت منابع و ارزیابی خاک- گرایش فیزیک و حفاظت خاک)
 • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک(گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی- گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه)
 • مدیریت منابع خاک(گرایش مدیریت منابع و ارزیابی خاک- گرایش فیزیک و حفاظت خاک)
4 زراعت
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • اگروتکنولوژی(گرایشعلوم و تکنولوژی بذر- گرایشفیزیولوژی گیاهان زراعی-گرایش اگرولوژی گیاهان زراعی)
 • اگروتکنولوژی(گرایشفیزیولوژی گیاهان زراعی-گرایش اکولوژی گیاهان زراعی)
5 علوم باغبانی
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی باغبانی(درختان میوه-سبزی ها-گیاهان زینتی-گیاهان دارویی- تولید محصولات گلخانه ای)
 • علوم و مهندسی باغبانی(گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی- گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی)
6 علوم دامی
 • مهندسی علوم دامی
 • گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • گرایش تغذیه دام
 • گرایش تغذیه طیور
 • گرایش تغذیه دام
 • ​گرایش تغذیه طیور
7 گیاه پزشکی  گیاه پزشکی
 •  بیماری شناسی گیاهی
_
8 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • گرایشمهندسی مکانیک بیوسیستم
 • گرایشمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • گرایشمهندسی ماشین های صنایع غذایی
 • گرایش مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • گرایش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • گرایش مهندسی مکانیک بیوسیستم


ماموریت و اهداف دانشکده کشاورزی :

 

ماموریت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد حصول اطمینان از آموزش دانشگاهی مستمر و با کیفیت بالا با هدف ترویج کشاورزی پایدار و حفظ پايداري زیست محیطی از طریق پژوهش، آموزش و مشارکت عمومی است.

 

اهداف دانشکده کشاورزی  :

 

 • توسعه و هماهنگی در راستای بهبود کیفیت آموزش با توجه به نیاز های کشور در آموزش های تکمیلی در حوزه کشاورزی پایدار و سیستم های غذایی.

 • استفاده از برنامه های تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه حوزه های تحقیقاتی در حوزه کشاورزی پایدار و سیستم های غذایی.

 • زمینه سازی برای  همکاری بین المللی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در منطقه و بین الملل  در راستای تبادل  تبادل دانشجو و فرصت های مطالعاتی. 

 • برگزاری همایش های علمی، ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه های علمی و پژوهشی در حوزه کشاورزی پایدار.

 • انجام فعالیت های پژوهشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در راستای بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون های تشخیصی در کشور و خارج از ایران.

 • همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بین‌المللی.

 • پرورش و تامین نیروی انسانی لازم در کشاورزی، محیط زیست  توسعه پایدار.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است