بعضی از پایگاه های علمی مفید در رشته های مختلف دانشکده کشاورزی

 

ردیف نام رشته مجلات معتبر داخلی و خارجی   

 انجمن های علمی 

1 علوم و مهندسی خاک

2 مهندسي آب

 
3 اصلاح نباتات و بيوتكنولوژي  
4 زراعت    
5 علوم باغباني    
6 علوم دامي    
7 گياه پزشكي    
8 مهندسي مكانيك بيوسيستم    

 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است