• توسعه و هماهنگی در راستای بهبود کیفیت آموزش با توجه به نیاز های کشور در آموزش های تکمیلی در حوزه کشاورزی پایدار و سیستم های غذایی.
  • استفاده از برنامه های تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه حوزه های تحقیقاتی در حوزه کشاورزی پایدار و سیستم های غذایی.​​
  • زمینه سازی برای  همکاری بین المللی با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در منطقه و بین الملل  در راستای تبادل  تبادل دانشجو و فرصت های مطالعاتی. ​​
  • برگزاری همایش های علمی، ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه های علمی و پژوهشی در حوزه کشاورزی پایدار.
  • انجام فعالیت های پژوهشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی در راستای بهبود، ارتقاء و به روز نمودن آزمون های تشخیصی در کشور و خارج از ایران.
  • همکاری با مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی بین‌المللی.​​
  • پرورش و تامین نیروی انسانی لازم در کشاورزی، محیط زیست  توسعه پایدار.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است