پنج شنبه ٧ اسفند ١٣٩٩


تعداد بازدید: ١٩٣
 

حضور معاونین


کد اطلاعیه: ١٠٩

تاریخ انتشار: ٠١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٢١


  برگزاری جلسه در دانشکده هنر و علو انسانی فارسان

 حضور معاونین محترم دانشجویی و آموزشی دانشگاه در دانشکده 

با حضور معاون آموزشی جناب آقای دکتر مشتاقی و معاون امور دانشجویی جناب آقای دکتر طهماسبی با برگزاری  این نشست به بررسی مشکلات دانشکده پرداخته شد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است