تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 1400-1401

انتخاب واحد :  از  22 شهریور 1400 تا پايان وقت اداری 24 شهریور 1400
شروع کلاسها: 27 شهریور 1400
حذف و اضافه: از6 مهر تا 7 مهر 1400
حذف اضطراری:  تا پايان وقت اداری  30 آذر 1400
پايان کلاسها: 15 دی  1400
شروع امتحانات: 18 دی 1400
پايان امتحانات:   9 بهمن 1400

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است