یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩

 

دانشكده هنر

برنامه آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلي :1400-99 ، ترم دوم  گروه 1 ارتباط تصویری

برای مشاهده برنامه کلیه گروه های ارتباط تصویری به پیوست زیر مراجعه کنید.

https://sku.ac.ir/File/31492/ارتباط-تصویری-نیم-سال-دوم

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است