یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩

ورودی   1399   برنامه تحصيلي نيمسال دوم  سال تحصيلي: 400-99  فقه وحقوق

برای مشاهده برنامه کلیه گروه های فقه وحقوق به پیوست زیر مراجعه فرمایید.

https://sku.ac.ir/File/31494/فقه-و-حقوق-نیم-سال-دوم

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است