پنج شنبه ٧ اسفند ١٣٩٩

1 نام نام خانوادگی محل کار  تلفن محل کار
2 میترا امینی اموردانشجویان 03833230695
3 مهناز  خسروی آزمایشگاه

-

4 مریم  معین کارگاه   
5 آرزو زارع  سایت  
6 سحر  صفرپور کارگاه  
7 فاطمه  یوسفی اتوماسیون  
8 زهرا فتاحی فرهنگی  
9 خانم  طاهری کارگاه  
10 رضا جعفری آموزش  
11 مریم  احمدی آموزش  
12 جعفر ارشادی  دفتر ریاست 03833230692
13 بهروز  اسلامی کتابخانه  
14 حسن ظاهری امور مالی 03833230691
15 آقای  دکتر مجید طهرانی معاون آموزشی  
16        

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است