دانشکده هنرو علوم انسانی فارسان یکی از دانشکده های  دانشگاه شهرکرد که محل استقرار آن شهرستان فارسان که درسال ۱۳۸۱ تاسیس شد. اين دانشكده با زيربنايی در حدود  مساحت 60 هکتار دارای سه ساختمان و خوابگاهی به مساحت 5000 متر مکعب میباشد.  فعالیت آموزشی خود با پذیرش دانشجو در رشته های های فقه و حقوق،علوم سیاسی ، ارتباط تصویری ، فرش ، وصنایع دستی  در دوره ی کارشناسی می باشند. در حال حاضر دارای 9 کلاس  آموزشی و 20کارگاه و 3 آزمایشگاه  است . اعضای هیات علمی دانشگاه 16 نفر و دانشجویان 424 نفر است .ریاست دانشکده فعلا بر عهده آقای دکتر صادقی است قبل از ايشان 6 نفر از اعضاء هيات علمی به ترتيب ذكر شده در جدول زير رياست اين مجموعه را بر عهده داشته اند:

 
 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی دکترمجید طهرانی

دکترستار صادقی 

دکتر مرحوم امراله معین  دکتر مسعود فروزنده 
تاریخ شروع مدیریت خرداد 1400 اسفند 1397 دی 1395 آذر 1392
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد خرداد 1400 اسفند 1397  دی 1395

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی دکتر سعید مولوی  دکتر محمد فرامرزی دکتر علی حیدری دکتر ابوالفضل سمنانی
تاریخ شروع مدیریت بهمن 1388 شهریور1387 مرداد 1386 مهر 1381
تاریخ اتمام مدیریت آذر 1392 بهمن 1388 شهریور 1387 مرداد 1386

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

 
دیف نام گروه سال تاسیس تعداد اعضای هیات علمی توضیحات گرایش های تحصیلی  مدیرگروه مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

فرش

 

 

1381

 

 

4

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

طراحی

1367  
۲

مرمت

1367  
۳

بافت

1367  
  مجموع 67

دکترمحمدعلی اسپنانی

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

صنایع دستی

 

 

1381

 

 

4

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
 ۱    

چوب

1381  
۲ فلز 1381  
۳ سفال 1391  
  مجموع 97

دکتر اعظم بهلول 

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

فقه و حقوق اسلامی

 

 

1385

 

 

4

ردیف نام گرایش و مقطع تحصیلی سال تاسیس تعداد دانشجو
  مجموع 139
​​

دکتر عزیزاله مولوی

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع  

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکترستار صادقی 

دکتر مرحوم امراله معین  دکتر مسعود فروزنده  دکتر سعید مولوی  دکتر محمد فرامرزی دکتر علی حیدری دکتر ابوالفضل سمنانی
تاریخ شروع مدیریت اسفند 1397 دی 1395 آذر 1392 بهمن 1388 شهریور1387 مرداد 1386 مهر 1381
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد اسفند 1397  دی 1395 آذر 1392 بهمن 1388 شهریور 1387 مرداد 1386

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است