لیست دروس انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰

 

ردیف  عنوان گروه  پیوست دانلود
1 گروه علوم سیاسی
2 گروه  فرش
3 گروه فقه و حقوق اسلامی
4 گروه ارتباط تصویری

5 گروه صنایع دستی

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است