​​

معرفی دانشکده فنی و مهندسی بروجن

         این دانشکده در مهر ماه سال 1398 با پذیرش 25 دانشجو در رشته مهندسی مواد و متالوژی در یک ساختمان استیجاری واقع در بلوار مدرس شهر بروجن کار خود را رسمأ آغاز نمود. مقطع تحصیلی دانشجویان  کارشناسی پیوسته و در دوره روزانه پذیرش شده اند. ساختمان اصلی این دانشکده در زمینی به مساحت حدود 210 هکتار در شهر بروجن در حال ساخت است و امید می رود تا سال 1399 بتوان آن را به بهره برداری رساند. پذیرش دانشجو در این دانشکده از طریق سازمان سنجش اموزش کشور انجام می شود.

 نشانی: بروجن- کیلومتر 2 جاده گندمان -پردیس دانشکده های بروجن دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی و مهندسی  بروجن 

صندوق پستی: 137-88715                                                       ایمیل :      infobef@sku.ac.ir

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است