مقاطع تحصیلی  

این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته و در دوره روزانه دانشجو می­پذیرد. پذیرش دانشجو صرفا از طریق کنکور سراسری امکانپذیر است.رشته های در حال تحصیل در این دانشکده بشرح جدول زیر است.

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است