انتشارات

به هر دانشجو سالانه500 برگ بن روگرفت تخصیص داده می­شود که تا انتهای هر سال تحصیلی قابل استفاده می­باشد. دانشجویان می توانند با ارائه این بن روگرفتها به دفاترانتشارات طرف قرارداد با این دانشکده نسبت به تهیه روگرفت از صفحات مورد نیاز خود اقدام نمایند. 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است